กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 


นางสายนภา ภูอินอ้อย
นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว
 


นายเสวก ศรลัมพ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว


นายสุกรี สนธิญาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว
 


นางนัฐฐา บุตรแก้ว
เลขานุการนายก ทต.ตาลเดี่ยว