กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ขอประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนตำบลตาลเดี่ยวทราบ เนื่องจากกองทุนฯ ได้จัดทำโครงการ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 17, 18, 24, 25 พฤศจิกายน 1, 2, 8, 9 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 ,24 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 16.08 น. โดย เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย